سیستم های حفاظت ساختمان در برابر حریقسیستم های حفاظت ساختمان در برابر حریق

از این ساختار جهت حفاظت تیرها، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانالهای تأسیساتی در برابر آتش مستقیم ( تا ١٨٠ دقیقه ) استفاده می شود * . در این ساختار دو روش اجرایی وجود دارد ؛ اجرای پوشش با زیرسازی فولادی و بدون زیرسازی پوشش اجزا با استفاده از صفحات مقاوم در برابر حریق (FR) یا در موقع لزوم صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM) صورت می گیرد.
کاربردها
پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی


پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی
پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی


پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی
دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق


دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق
پوشش مقاوم در برابر حریق سازه - تیر و ستون


پوشش مقاوم در برابر حریق سازه - تیر و ستون

روش اجرا

١- نصب زیر سازی فلزی

نصب زیر سازی فلزی
٢- تکمیل زیر سازی
تکمیل زیر سازی
٣- نصب صفحات مقاوم در برابر حریق-FR                                            
نصب صفحات مقاوم در برابر حریق- FR
٤- تکمیل پوشش
تکمیل پوشش

      جزئیات اجرایی

      دانلود فایل p167                                         دانلود فایل p170                                         دانلود فایل p172