تماس با ما   |   درباره ی ما   |

نوارهانوارها

جهت مسلح نمودن محل درزها استفاده می شود و در انواع کاغذی ، فایبر گلاس و فایبر گلاس توری مورد استفاده قرار می گیرد .