تماس با ما   |   درباره ی ما   |

پیچ اتصال و بولتپیچ اتصال و بولت

پیچ های کناف از نوع BlackPhosphate می باشد و برای اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه های فلزی استفاده می شود .

موارد استفاده

این پیچ ها دارای طول هائی به میزان 25mm, 35mm , 45mm , 55mm می باشند و برای اتصال صفحات روکش دار به سازه های فلزی به ضخامت تا 0.7mm استفاده می شوند. برای اتصال صفحات به سازه های فلزی به ضخامت بیشتر از 0.7mm و کمتر از 1.2mm از پیچ سر مته دار 25 از نوع ( T.B 3.5x25) استفاده می شود .

جهت اتصال سازه های فلزی تا ضخامت 0.7mm به یکدیگر از پیچ مخصوص نوع (L.N 3.5x9) و برای اتصال سازه های کناف به سازه های فلزی به ضخامت بیش از 0.7mm و کمتر از 1.2mm از پیشچ سر مته دار نوع (L.B 3.5x9.5) استفاده می شود .

ترکیبات

این پیچ ها از ترکیبات Black Phosphate می باشند

پیچ های اتصال پنل به سازه کناف(TN-TB)

از پیچ های نوع TN(نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا 0.7 میلیمتر و از پیچ TB (سرمته دار) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از 0.7 و کمتر از 2.25 میلیمتر استفاده می شود(توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند لایه فلزی عبور نماید، مجموع ضخامت لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ درنظر گرفت).پیچ های TN و TB در طول های 25،35،45،55،70 میلیمتر عرضه می شوند.

پیچ های اتصال سازه به سازه کناف

از پیچ های نوع LN (نوک تیز)برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7 میلیمتر به یکدیگر و از پیچ های نوع LB (سرمته دار)برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از 0.7 و کمتر از 2.25 میلیمتر به یکدیگر استفاده می شود(توضیح این که مجموع ضخامت لایه های فلزی را بایددر انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت)پیچ های LN وLBبه ترتیب در طول های 9 و9.5 میلیمتر عرضه می شوند.
پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف(FN):از پیچ های نوع FN (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 0.7 میلیمتر به ساختارهای خشک استفاده می شوند.ویژگی این نوع پیچ، سرتخت آن بوده که اجازه می دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زیرین ایجاد می شود. اتصال رانر فوقانی دیوارکناف به سقف کاذب کناف، از موارد کاربرد پیچ FN است.توجه شود که پیچ FN، به زیرسازی فلزی ساختارخشک متصل می شود(نه به لایه پوششی تنها). پیچ های FN در طول های 35 و65 میلیمتر عرضه می شوند.
پیچ و رول پلاگ:از این عامل برای اتصال استادها و رانرها به عناصر پیرامونی دیوار استفاده می شود.برای این منظور، استفاده از پیچ های گالوانیزه و رول پلاگ با قطر حداقل 4 میلیمتر و طول حداقل 50 میلیمتر توصیه می گردد.
 
           

جدول پیچ ها

طول عرض تعداد در بسته بندی

TN2.5 پیچ 25mm - 1000 pcs

TN3.5 پیچ 35mm - 1000 pcs

TN4.5 پیچ 45mm - 1000 pcs

TN4.5 پیچ 55mm - 500 pcs

پیچ مخصوص کناف p2.5 (سرمته دار TB 3.5x25 ) 25mm - 1000 pcs

پیچ مخصوص کناف p2.5 (سرمته دار LN3.5x9 ) 9mm - 1000 pcs

پیچ مخصوص کناف p2.5 (سرمته دار LB 3.5x9.5 ) 9.5mm - 1000 pcs

نوار درزگیر فایبر گلاس مش 90mm 50mm 24 pcs

نوار درزگیر فایبر گلاس 25mm 50mm 40 pcs

نوار درزگیر کاغذی 75-50mm 50mm (75m) 20pcs

50-100 mm (50m) 24 pcs

نوار عایق 12m -

کرنر بید کاغذی 30mm 50mm 10 pcs