تماس با ما   |   درباره ی ما   |

صفحات روکش دار گچیgypsum_board

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.
صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:
معمولی - RG
مقاوم در برابر رطوبت - MR
مقاوم در برابر حریق - FR
مقاوم در برابر حریق و رطوبت - FM


RG

پنل گچی ساده (RG یا GKB)

پنل گچی ساده (RG یا GKB):پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.
نوع لبه تعداد در پالت وزن(kg/sqm) طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)

VK 140 5.3 2400 1200 6.5

AK 90 7.7 2400 1200 9.5

AK 60 10.2
2000
2400
2500
2800
3000
1200 12.5

AK 60 13.1
2400
3000
1200 15

AK 50 16
2400
3000
1200 18
                       

MR

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI)

پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت(MR یا GKBI):پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها با مواد مقاوم در برابررطوبت ترکیب شده است.پنل های گچی مقاوم در برابر رطوبت(مانند آشپزخانه هاو سرویس های بهداشتی) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهرآبی کناف چاپ شده است.
  
نوع لبه تعداد در پالت وزن(kg/sqm) طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)

AK 60 10.6
2400
2500
2800
3000
1200 12.5

AK
60
50
13.5
2400
3000
1200 15

AK
50
40
16.4
2400
2800
1200 18
                                   

FR

پنل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF)

پنل گچی مقاوم در برابر حریق(FR یا GKF):پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد.پنل های گچی مقاوم در برابر حریق در محل هایی که نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی)مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.
  
نوع لبه تعداد در پالت وزن(kg/sqm) طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)

AK 60 10.4
2400
2500
2800
3000
1200 12.5

AK
60
50
13.3
2400
3000
1200 15

AK
50
60
16.2
2400
3000
1200 18
                                   

FM

پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت

(FM یا GKFL) پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.پنل های گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایی که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد(مانند چاه های تاسیساتی)مورد استفاده قرار می گیرند،این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.
  
نوع لبه تعداد در پالت وزن(kg/sqm) طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm)

AK 60 10.8
2400
2500
2800
3000
1200 12.5

AK
60
50
13.7
2400
3000
1200 15

AK
50
40
16.6
2400
3000
1200 18